IONIZOVANÁ VODA - ZDRAVIE  NA  DOSAH  RUKYIONIZÁTORY VODY


Úvod

Čítanie o vode

Ionizátory vody

Objednávka

Zaujímavé odkazy

Časté otázky

Kontakt

Home


(c) Trade HaS s.r.o. 2013
Kto objavil ionizovanú vodu?

O tom, kto objavil ionizovanú vodu existuje niekoľko verzií. Jedna z verzií hovorí, že účinkov vody si povšimli vo Výskumnom ústave plynu v Taškente, ktorý viedol Dr. Prof. S. Aliochin. Konkrétne vedci, ktorí hľadali nové emulzie.
    Proces elektrolýzy vody študovali v nádobe, rozdelenej na dve časti. Priečkou prechádzali ióny, no molekuly vody sa nemiešali. Pôsobením prúdu vznikala v blízkosti anódy voda s kladným nábojom (+), majúca kyslý (acidický) charakter. Vedľa katódy sa voda nabíjala záporne (-) a bola zásaditá (alkalická). Vtedy zistili aj to, že takáto voda si dokáže tieto vlastnosti udržať dlhšie.
    Veľmi skoro zistili, že pracovníkom, ktorí používali ionizovanú vodu na umývanie rúk, sa rýchlejšie hojili rany. Objavené vlastnosti tejto tekutiny boli natoľko prevratné, že už v krátkej dobe bolo vyvinuté viac než 100 vynálezov využívajúcich ionizovanú vodu. Veľmi rýchlo sa rozšírilo používanie takto upravenej vody do Japonska, kde štedro podporili investície do ďalšieho výskumu.

<< nazad >>