IONIZOVANÁ VODA - ZDRAVIE  NA  DOSAH  RUKYIONIZÁTORY VODY


Úvod

Čítanie o vode

Ionizátory vody

Objednávka

Zaujímavé odkazy

Časté otázky

Kontakt

Home


(c) Trade HaS s.r.o. 2013
Čo dáva vode aktivitu?

Aktivita ionizovanej vody je vyjadrená v dvoch veličinách merania. Prvá je elektrický náboj - takzvaný oxidačno-redukčný potenciál (ORP), udávaný v milivoltoch a druhá je kyslosť alebo zásaditosť označovaná ukazovateľom pH.

<< nazad >>