IONIZOVANÁ VODA - ZDRAVIE  NA  DOSAH  RUKYIONIZÁTORY VODY


Úvod

Čítanie o vode

Ionizátory vody

Objednávka

Zaujímavé odkazy

Časté otázky

Kontakt

Home


(c) Trade HaS s.r.o. 2013
Čo dodáva vode aktivitu?

Aktivita ionizovanej vody spočíva v jej dvoch veličinách. Prvou veličinou je pH, ktoré určuje mieru kyslosti resp. zásaditosti na škále od 0 (najkyslejšia) až po 14 (najzásaditejšia). Druhým faktorom spôsobujúcim aktivitu vody je ORP (oxidačno-redukčný potenciál). Je to schopnosť atómu poskytovať alebo priťahovať valenčné elektróny iných atómov a tým s nimi vytvárať zlúčeniny.
     Hodnoty pH a ORP sú ovplyvňované priechodom elektrického prúdu pri ionizácii vody.

<< nazad >>