IONIZOVANÁ VODA - ZDRAVIE  NA  DOSAH  RUKYIONIZÁTORY VODY


Úvod

Čítanie o vode

Ionizátory vody

Objednávka

Zaujímavé odkazy

Časté otázky

Kontakt

Home


(c) Trade HaS s.r.o. 2013
Aké sú rozdiely medzi jednotlivými ionizátormi?

Základný rozdiel  spočíva v dobe, ktorá je daná pre elektrolýzu vody. Prietokové ionizátory vyrobia alkalickú vodu takmer "bez čakania", ale sú vhodné iba na profylaktiku. Niektoré nemajú možnosť prípravy acidickej (kyslej) vody resp. hodnota pH nie je na liečbu dostatočná (nižšia ako 2,7 a vyššia ako 9.5).
Ďalším rozdielom je spôsob, ktorým je upravované pH. Zmena môže byť uskutočnená elektrickým prúdom alebo chemicky.
Chemické (tzv. iónové meniče) dodávajú do vody zásadotvorné látky (Ca, K, Na apod.). Nevýhoda takto pripravenej vody je v tom, že pri dlhodobom užívaní dochádza v organizmu k usadzovaniu anorganických zlúčenín týchto prvkov, čo nie je celkom žiaduce.
Neprietokové elektrické ionizátory vyrábajú naraz zásaditú aj kyslú vodu v požadovaných stupňoch pH aj ORP.

<< nazad >>