IONIZOVANÁ VODA - ZDRAVIE  NA  DOSAH  RUKYIONIZÁTORY VODY


Úvod

Čítanie o vode

Ionizátory vody

Objednávka

Zaujímavé odkazy

Časté otázky

Kontakt

Home


(c) Trade HaS s.r.o. 2013
Ako ionizovať vodu?

Ionizovaná voda sa získava z obyčajnej vody. Pomocou elektrolýzy dôjde vďaka  elektromotorickým silám a selektívnej membráne k rozdeleniu na dve časti, do dvoch oddelených nádobiek.
Jedna elektróda ionizátora je napájaná záporným nábojom (-), tu vzniká zásadité pH (10-12), zásaditá (živá) voda. Druhá elektróda je napájaná kladným nábojom, a vznikne kyslé pH (2-4). Táto voda je kyslá (neživá).

<< nazad >>