„Voda pripravená pomocou ionizátora (IONIZOVANÁ VODA) je najväčším vynálezom v procese liečenia rakoviny, od tej doby, ako Sir Alexander Fleming objavil penicillin.“ Dr . Wiliam Kelly , College of Metabolic Medicine, autor knihy - "Liečenie rakoviny".

 

HISTÓRIA

Alkalická ionizovaná voda vznikne v ionizátore vody procesom elektrického delenia filtrovanej vody z vodovodu na alkalickú a kyslú ionizovanú vodu. Takýto ionizátor bol zostrojený v 50 rokoch v Japonsku a prvé výskumy boli vykonané na rastlinách a živočíchoch. Komplexné výskumy účinku alkalickej a obzvlášť kyslej ionizovanej vody bol prevedený na rastlinách v roku 1954 na Japonskej univerzite pre agronómiu. Dnes pestovatelia ruží používajú kyslú vodu, aby ruže pri dodávke do kvetinárstiev vydržali dlhší čas čerstvé a svieže.

Výskumy ľudského organizmu zabrali viac času z dôvodu problémov pri udržiavaní konštantného prostredia. Napriek tomu, dlhotrvajúce medicínske výskumy na pacientoch v Japonsku poskytli veľa zaujímavých zistení. Prišli k záveru, že alkalická ionizovaná voda, ktorú získame použitím ionizátora vody, je netoxická a zmiernila veľa symptómov rôznych ochorení pri dospelých.

Prvé komerčné ionizátory na alkalickú ionizovanú vodu boli dostupné na trhu v roku 1958 v Japonsku. Dovtedy boli dostupné len veľké prístroje ionizátorov vody v nemocniciach. V roku 1960 v Japonsku skupina doktorov medicíny a doktorov prírodných vied založila špeciálny agronomický a medicínsky výskumný inštitút. Na stretnutiach a pracovných poradách sa oboznamujú o nových zisteniach a výskumoch. 15. januára 1966 bol typ ionizátora na alkalickú ionizovanú vodu zaregistrovaný Ministerstvom pre zdravie a rehabilitáciu v Japonsku.

V Južnej Kórei sú tiež ionizátory vody potvrdené vládnou inštitúciou ako zdravotnícke pomôcky. Ionizátory vody vyrobené v Južnej Kórei boli testované v USA v Los Angeles na toxickosť. Testy preukázali, že voda z ionizátora na vodu nie je toxická. Na trhu v USA sú ionizátory vody od roku 1986. Do Singapuru sa prvý ionizátor dostal v roku 1988. Dnes sa ionizátory vyrobené v továrni ALKAMEDI Ltd. Predávajú v 23 krajinách na celom svete.


ALKALICKÁ IONIZOVANÁ VODA

Voda s malými molekulami, redukovaná voda, antioxidačná voda.

Alkalická ionizovaná voda je najlepšou dostupnou pitnou vodou. Je to elektrónmi obohatená voda, ktorá tiekla cez pozitívne a negatívne elektródy, ionizovala sa a následne bola delená na alkalickú a kyslú vodu. Obidve sú tvorené súčasne, 70% ionizovanej vody je alkalickej a 30% vody je kyslej. Obidva druhy majú výnimočné schopnosti a výhody. Alkalická ionizovaná voda je určená k pitiu a kyslá ionizovaná voda je určená k dezinfekcii, liečbe a na kozmetické účely.

Alkalická ionizovaná voda je jedným z najdôležitejších preventívnych zdravotníckych výdobytkov našej generácie. Je to mocný antioxidant, ktorý naše telo zásobuje dostatkom kyslíka a ten nám následne dodáva energiu. Vyrovnáva pH nášho organizmu, čo pomáha predchádzať ochoreniam. Má 6 krát silnejšie hydratačné schopnosti ako obyčajná pitná voda.

SILNÉ ANTIOXIDAČNÉ VLASTNOSTI

Alkalická ionizovaná voda má antioxidačné vlastnosti a komponenty. Ionizovať znamená získať alebo stratiť elektrón. Na príklade alkalickej ionizovanej vody, je elektrón odobratý od jednej kyslíkovej molekuly a dodaný druhej, čím sa tá molekula stane antioxidantom. Všetky antioxidanty majú schopnosť držať dodatočný elektrón, to je typické aj pre vitamíny A, C a E. Je zázrakom, že aj obyčajná voda z vodovodu sa premení na antioxidant. Nie len to, že je účinným antioxidantom, ale ako tekutina s malými molekulami sa tiež ľahšie absorbuje do tela.

Takmer všetky tekutiny majú oxidačno-redukčný potenciál (ORP). Obyčajná voda z vodovodu má ORP medzi hodnotami +300 a +400, čo znamená, že redukčný potenciál neexistuje. Len negatívny ORP môže redukovať alebo zmenšovať oxidáciu. Alkalická ionizovaná voda má negatívne ORP . Úroveň ORP alkalickej ionizovanej vody je závislá od vstupnej vody, nastavenia úrovne ionizácie prístroja a tiež od obsahu minerálov vo vode. Čerstvá šťava z pomaranča má ORP -150, ako väčšina čerstvých štiav z ovocia a zeleniny. Ako náhle ich pasterizujeme alebo inak upravíme stratia sa antioxidanty, negatívne ORP a všetky pozitívne vlastnosti šťavy.

Oxidácia predstavuje rozklad alebo starnutie. Keď niečo oxiduje, jeho ORP rastie. Vyššie ORP spomalí rast baktérii a keď je dostatočne vysoké, baktérie zabije. Hrdza je zoxidovaný kov. V ľudskom tele spôsobuje oxidácia poškodenia voľnými radikálmi. Voľné radikály sú molekuly kyslíka, ktoré stratili elektrón a stali sa nestabilnými. Vznik voľných radikálov spôsobuje stres, znečistenie a zlé stravovanie.

Voľné radikály, ktoré existujú v našom tele, pritiahnu elektrón z jednej z našich buniek aby sa stali stabilnými. Týmto procesom poškodia bunkovú DNK, čo má pri bunkovom delení za následok, že nová bunka má mutovanú DNK. Mutácia sa pri ďalšom delení prenesie na ďalšiu bunku. To je príčina mnohých ochorení a tiež časť vysvetlenia prečo starneme. Starnutím ORP nášho tela rastie, keďže oxidujeme. Alkalická ionizovaná voda má negatívne ORP a preto kompenzuje starnutím získané vysoké ORP nášho tela. Pitím ionizovanej alkalickej vody spomaľujeme proces starnutia nášho tela. Denne je vhodné vypiť 1 liter až 2 litre alkalickej ionizovanej vody.

Ak pozriete do pohára čerstvej alkalickej ionizovanej vody, uvidíte obláčiky malých bubliniek. To sú hydroxilové ióny, teda molekuly kyslíka s dodatočným elektrónom. Tieto ióny sú antioxidanty, centrálna látka ionizovanej alkalickej vody, jej hlavný komponent. Antioxidanty so svojimi vlastnosťami pracujú proti ochoreniam a proti starobe tak, že lovia voľné radikály. Alkalická ionizovaná voda je tekutý antioxidant, tiež je výnimočne účinná a ľahšie absorbovaná do tela ako iné antioxidanty.


SILNÝ ANTIOXIDANT A VÝNIMOČNÝ HYDRATÁTOR

Alkalická voda je nazývaná aj redukovanou vodou. Molekuly vody sa väčšinou združia do skupín a tvoria zoskupenia 10 až 13 molekúl. Zoskupenia molekúl alkalickej ionizovanej vody sú rozbité na zoskupenia s 5 až 6 molekulami, teda je redukovaná ich veľkosť. Molekulové zoskupenia alkalickej ionizovanej vody sú premenené z nepravidelného tvaru na pravidelné hexagonálne tvary, ktoré prechádzajú cez naše tkanivo oveľa ľahšie ako obyčajná voda. Menší, pravidelný tvar molekulových zoskupení lepšie hydratuje ako obyčajná voda.

Pre počiatočnú detoxikáciu je nutné piť alkalickú ionizovanú vodu so stupňom 1-2, postupne prejdeme na úroveň 3 a 4. Bolesti hlavy, hnačka sú hlavné symptómy detoxikácie. Alkalická ionizovaná voda má 6 krát silnejšiu hydratačnú schopnosť ako obyčajná voda. Pri namáčaní fazule do alkalickej ionizovanej vody, fazuľa oveľa rýchlejšie nasiakne. Omáčky pripravené z alkalickej ionizovanej vody sú oveľa krémovejšie. Potraviny varené v takejto vode sú oveľa chutnejšie a zachovajú si živiny, ktoré budú vstrebané oveľa rýchlejšie a účinnejšie.

 

Klinicky dokumentované zdravotné prípady
VYSOKÝ KRVNÝ TLAK

Prof. Kuninaka Hironage, Riaditeľ Kuninaka Hospital

Už viac ako 10 rokov mojej praxe prikladám veľkým význam spojitosti medzi minerálmi – obzvlášť iónom kalcia a vysokým krvným tlakom a inými ochoreniami. V súvislosti s teóriou, Prof. Medicíny Gato z Kyushu Univerzity povedal o vitamíne K (vitamín K nám umožní zvýšiť krvnú koncentráciu kalcia) popri užívaní alkalickej ionizovanej vody, že nárast kalcia pri vysokom tlaku je veľmi dôležitý. Väčšina ochorení je spôsobená užívaním nadmerného množstva tukov, čo spôsobuje ukladanie cholesterolu do krvných žíl a neskôr vedie k zmenšovaniu prietoku krvi. To sa javí ako vysoký krvný tlak.

S pitím alkalickej ionizovanej vody počas 2 - 3 mesiacov, bude krvný tlak klesať, pretože alkalická ionizovaná voda je dobré rozpúšťadlo, ktoré roztopí cholesterol v krvných žilách.

Pripomienka: Podľa Singapurského Ministerstva pre zdravie, je cholesterol jednou z najnebezpečnejších príčin srdcového infarktu. Jeden z dvoch Singapurčanov má vyššiu hladinu cholesterolu ako je odporúčaná hladina. Singapurčania majú vyššie hodnoty cholesterolu ako ich americký alebo japonský ekvivalent – výpis “The Straits Times”  9/2/1989


SRDCOVÉ OCHORENIA

Prof. Kuwata Keijiroo, Doktor medicíny

Podľa mňa je zázračnosť alkalickej ionizovanej vody v jej schopnosti neutralizovať toxíny aj keď nie je liek. Rozdiel je v tom, že na každé ochorenie je iný liek a použitie alkalickej ionizovanej vody je generálne a jej neutralizačné schopnosti sú niečo veľmi výnimočné a neočakávané. Teraz vám v krátkosti predstavím príklad ochorenia, ktoré bolo vyliečené.

Pacient - muž vo veku 35 rokov trpel ochorením srdcovej chlopne. Počas 5 rokov sa jeho stav zhoršoval. Liečil sa v štátnej nemocnici Setagays. V priebehu 5 rokov bol do nemocnice prijatý 6 krát. Absolvoval vysoko špecializované vyšetrenia. Vzdelával sa, vyhľadával informácie o svojom ochorení, vyhľadal odborníkov a absolvoval väčšiu chirurgickú operáciu. Po operácii dal výpoveď v práci a rehabilitoval. Jeho stav sa neustále zhoršoval. Jeho príbuzný sa dozvedel o ionizátore vody na výrobu ionizovanej alkalickej vody. Pacient začal s užívaním alkalickej ionizovanej vody a jeho stav sa začal zlepšovať. Pripomienka: Podľa Singapurského ministerstva pre zdravie je 40% osôb so srdcovým ochorením starších ako 50 rokov – percento je vyššie ako na západe – prevzaté z “ The Straits Times”  9/2/1989


OCHORENIA ĽADVÍN

Prof. Kuwata Keijiroo, Doktor medicíny
Rozdiel pri pití alkalickej ionizovanej vody a pri pití normálnej vody z vodovodu je ten, že vylučovanie moču je málo vyššie od príjmu. Príjem tekutiny musí byť pri pacientoch s ochorením ľadvín kontrolovaný a obmedzený.

Užívanie alkalickej ionizovanej vody v kontrolovaných množstvách sa pri pacientoch s ochorením obličiek ukázalo ako blahodarné . Obyčajná voda z vodovodu obsahuje fosfáty, uhličitan vápenatý a kyslé ióny. Tieto kyslé ióny zmenšujú účinok iónov kalcia. Čistá alkalická ionizovaná voda nemá tieto problémy a môže posilniť srdcový sval a zvýši močenie. Po jednomesačnom pití alkalickej ionizovanej vody sa množstvo kyseliny močovej v krvi a močoviny zníži, ale nezmizne úplne.

Ak budete pokračovať v pití alkalickej ionizovanej vody po obdobie 6 – 12 mesiacov, bude močovina a kyselina močová znížená na minimum. Počas tohto obdobia musí byť kontrolované množstvo proteínov, neustále pitie alkalickej ionizovanej vody odplaví z tela toxický účinok močoviny a kyseliny močovej. Pacienti, ktorí boli na dialýze mali zníženú úroveň negatívne nabitých iónov a zvýšenú koncentráciu pozitívnych iónov. Podľa hore uvedeného experimentu a s osobných klinických skúseností viem, že pitie alkalickej ionizovanej vody prospešne ovplyvňuje ióny, čo má veľký význam pri rôznych ochoreniach ľadvín. Keď obličky nereagujú na liečbu, je vhodné ich liečiť alkalickou ionizovanou vodou.

EKZÉM

Prof. Tamura Tatsuji, Keifuku Rehabilitacijski center

Výraz ekzém opisuje množstvo kožných stavov, ktoré majú spoločné znaky. Presný dôvod vzniku ekzému nie je vždy zistiteľný. Veľa krát môžeme ekzém pripísať vonkajšiemu dráždeniu.

Môjmu pacientovi zmizol ekzém pri užívaní alkalickej ionizovanej vody. Pacient mal ekzém 10 rokov a nezabrala mu žiadna špeciálna terapia. Mal 70 rokov, bol prezidentom spoločnosti na výrobu náhradných dielov. Po vojne zasiahol jeho dolné končatiny ekzém, ktorý sa stal chronickým. Viackrát bol liečený na špeciálnej klinike pre kožné choroby.

Ľavá noha reagovala na terapiu, ale pravá nie. Veľmi ho svrbela, časté škriabanie spôsobovalo krvácanie. Posledných 10 rokov sa liečil u mnohých špecialistov. Keď som prvý krát prezrel jeho nohu, uvidel som mokvajúce vačky. Odporučil som mu piť alkalickú ionizovanú vodu. Kyslú ionizovanú vodu používal na umývanie postihnutých miest a alkalickú ionizovanú vodu pil. Po dvoch týždňoch sa mokvajúce vačky vysušili. Ekzém sa vytratil po mesiaci a pol.

 

ALERGIE

Prof. Kuninaka Hironaga, Head of Kuninaka Hospital

Pán Yamada, šéf Policajného inštitútu, trpel závažnou alergiou. Bezúspešne sa viac krát liečil pri kožných špecialistoch. Potom začal užívať alkalickú ionizovanú vodu. Alergia sa začala vytrácať a úplne sa jej zbavil. Alergia sa nevrátila naspäť aj keď jedol rôznorodú stravu. Za túto terapiu bol veľmi vďačný. Zistil som, že veľa alergií má pôvod v prekyslení tela a je zviazaných s jedením veľkého množstva cukrov a mäsa. Pri každom prípade alergie sú hodnoty iónov kalcia veľmi nízke, čo veľmi znižuje odolnosť organizmu. Telo sa stáva citlivým a alergia prepukne. Pre stabilizovanie alergie sa do žili vstrekne injekcia roztoku kalcia. Alkalická ionizovaná voda, ktorá obsahuje ióny kalcia pomáha uľahčiť symptómy alergie.

 

PROBLÉMY TRÁVIACEHO TRAKTU

Prof. Kogure Keizoo, Klinika Kogure Nemocnica Juntendo

Žalúdok môže ovplyvniť mnoho faktorov. Môže to byť aj ochorenie iného telesného orgánu, nervové napätie, stres, úzkosť. Všetky veľmi bytostne so žalúdkom súvisia.

Dôležitou úlohou ionizovanej alkalickej vody v našom žalúdku je neutralizácia sekrétov a posilnenie funkcií žalúdka. Pri ľuďoch, ktorý trpia nedostatkom žalúdočných štiav bude alkalická ionizovaná voda stimulovať bunky žalúdka tak, aby vyrábali viac žalúdočnej šťavy. Zlepší to trávenie a absorbciu minerálov. Na druhej strane tí, ktorí majú vysokú hodnotu tvorby žalúdočných štiav, môže alkalická ionizovaná voda pomôcť pri jej neutralizácii.


DIABETES

Prof. Kuwata Keijiroo, Doktor medicíny

Keď som pracoval pre Fire Insurance Assocation, prezrel som veľa pacientov s diabetes. Popri liečení liekmi som im dal piť alkalickú ionizovanú vodu. Po jednom mesiaci som 15 pacientov poslal do Tokijskej Univerzity na pozorovanie a testy.

Keď pacienti užívali alkalickú ionizovanú vodu dlhší čas, úroveň cukru v krvi a v moči sa nachádzala na úrovni medzi 200 mg/l a 300 mg/l. Pacient absolvoval 5-6 krvných testov denne a hodnoty boli v hraniciach normálu. Výsledky po viacerých mesiacoch terapie alkalickou ionizovanou vodou ukázali, že 1 ½ hodiny po jedle, bola hladina cukru v krvi a v moči na úrovni medzi  0 - 100 mg/l. Cukor v moči úplne zmizol.

 

PREEKLAMPSIA

Prof. Watanabe Ifao, Nemocnica Watanabe.
Použitie alkalickej ionizovanej vody pri gynekologických pacientoch sa ukázalo ako veľmi účinné. Hlavným dôvodom účinnosti je to, že neutralizuje toxíny. Ženy, ktoré počas tehotnosti pili alkalickú ionizovanú vodu porodili zdravšie deti s mocnejšími svalovými štruktúrami. Výsledok výskumu detí narodených v skupine, kde matky pili ionizovanú alkalickú vodu ukazuje, že deti majú nadpriemernú inteligenciu.

 

OBEZITA

Prof. Hatori Tasutaroo, riaditeľ Akajiuiji Krvného centra, Nemocnica Yokohama, okres Faitama
Z dôvodu vyššieho životného štandardu sa zmenili naše stravovacie návyky. Jeme príliš veľa proteínov, tukov a cukrov. Prebytočné tuky a sacharidy sa v tele ukladajú ako tuky. Jeden muž z piatych je obézny, jedna žena zo štyroch je obézna – štatistické údaje z USA.

Stupeň "spaľovania" zjedenej potravy je závislý od množstva užitých vitamínov a minerálov. Ak zvýšime množstvo užitých proteínov, sacharidov a tukov, zvýši sa aj potreba vitamínov. Dnes veľa ľudí trpí prekyslením organizmu. Ak je nami prijatá potrava úplne spálená, nenastane ukladanie tukov. Potom tiež nebudeme mať problémy s obezitou a prekyslením.

Alkalická ionizovaná voda obsahuje veľa iónov kalcia. Ióny kalcia pomáhajú pri spaľovaní tukov. Pitím ionizovanej alkalickej vody je telo zásobené minerálmi.

 

pH a antioxidačné vlastnosti rôznych pitných vôd

Naše vlastné testy poskytli nasledovné výsledky pH a antioxidantov rôznych typov pitných vôd, ako ukazuje tabuľka dolu.

Pripomienka: Pri testovaní pH sa pre určenie hodnoty pH používa elektronický merač alebo lakmusový papierik. Pre meranie antioxidačných vlastností používame ORP (Oxidačno-Redukčný Potenciál) meter, ktorý meria hodnoty negatívne nabitých iónov vo vode.

Zásaditá voda ja silný antioxidant. Všetci sme už počuli pojmy "voľné radikály" a "antioxidanty", ale viete, čo naozaj znamenajú? Voľné radikály sú nestabilné atómy kyslíka spôsobujúce oxidáciu v našich telách. Tento proces prináša starnutie a choroby. Práve oxidácia spôsobuje hnednutie jablka potom, čo do neho zarežete nožom. Podobne je to aj s koróziou kovov. Proces oxidácie odoberá elektrón z povrchu oxidujúcej látky.

Antioxidanty oxidáciu značne spomaľujú alebo fungujú ako prevencia. Pitie ionizovanej zásaditej vody napomáha odplavovať voľné radikály z tela, jedná sa o najúčinnejším prírodný antioxidant. Je to proces postupnej alkalizácie a neutralizácie tkanív tela.

 

Skúsenosti kupujúcich a užívateľov:

Žlčové a tráviace problémy... Pred tehotenstvom som našťastie nemala vážnejšie problémy. Počas tehotenstva som raz pocítila silnú bolesť v pravom boku. Veľmi som sa zľakla, nevedela som si to vysvetliť. Lekárom veľmi nedôverujem, preto som sa na nich neobrátila. Našťastie počas tehotenstva sa tieto problémy nezopakovali. V januári 2007 som porodila môjho syna. Potom sa častejšie objavovali rovnaké bolesti. Prečítala som k tomu literatúru a prišla som na to, že mám žlčníkové kamene, alebo piesok. Bolesti sa objavili každú noc, na 2-3 hodiny. Niekedy som užívala homeopatické prípravky, čo pomohlo. Veľmi ma to mrzelo, lebo po roku som dospela k tomu, že aj lyžička kapusty, alebo viac oleja vyvolalo tieto bolesti, a celú noc som sa trápila. V máji tohto roku sme si kúpili ionizačný prístroj, ale nemyslela som si, že vďaka nemu sa vyriešia práve tieto problémy . Začala som užívať ionizovanú vodu, odkedy ju pijem, nemala som problémy, okrem dovolenkových 2 týždňov. V strede júna sme išli na dvojtýždňovú dovolenku a v noci sa znovu objavili bolesti. Samozrejme tam som nepila ionizovanú vodu, takže som presvedčená, že moje problémy prestali vďaka ionizovanej vode. Po skončení dovolenky ma utešovalo, že síce nemôžeme stále žiť na takom krásnom mieste, ale doma ma aspoň čaká náš prístroj, a zasa môžem piť tú zázračnú „vodu života“. V júli a v auguste až do dnešného dňa som ani raz nemala bolesti. Nakoľko milujem zeleninu, aj to som vyskúšala, ako na mňa vplýva. Ani po veľkej mise kelovej omáčky sa bolesti v noci nedostavili. Veľmi ma to teší, a dúfam, že aj ohľadom iných uzdravení Vás budem môcť priebežne informovať.

 

Cukrovka, chudnutie, krvný obraz, hladina cholesterolu, nadúvanie.....Zistila som, že sú 2 prípady, kde sa vplyv tejto vody ukáže už po 1-2 dňoch. Diabetes je prvá a druhá je nadúvanie a problémy so žalúdočnou kyselinou. Môj priateľ má cukrovku. Denne si 4x pichá inzulín. Už prvý deň pociťoval zníženie hladiny cukru, celý deň musel jesť. Odvtedy má stabilnú hodnotu krvného cukru medzi hodnotou 4-6. Je oveľa silnejší, ani hodinové prechádzky ho neunavujú, hoci predtým už pri 15 minútach bol unavený. Nemusí držať takú prísnu diétu. Môže sa pokojne najesť, hoci doteraz musel byť veľmi opatrný. Včera bol na laboratórnom vyšetrení, a lekár mu povedal, že keby nevedel, že je cukrovkár, ani by tomu neveril, taký má krvný obraz. Veľmi ho zaujímalo, akú diétu drží, ktorá natoľko pomôže. Moja svokra sa mi po 2 týždňoch zverila, že už neužíva prípravok proti žalúdočnej kyseline a nebolí ju viac brucho.

 

Otec má 69 rokov a má srdcové a reumatické problémy. Po trojtýždňovom užívaní vody bol na laboratórnom vyšetrení a jeho krvný obraz bol tiež veľmi dobrý. Len funkcia pečene ukazuje jedy. Pýtali sa ho, že či pije, ale on nepije alkohol. Za 3 mesiace musí ísť na ďalšiu kontrolu, ale som presvedčená, že aj to bude v poriadku.

 

Môj ďalší priateľ počas 40 dní schudol viac ako 4 kilá, môj otec 3 kilá. Viacerí hovoria, že pocit nadúvania už na druhý deň prestane. Ráno ma nebolia kolená a nemám hrubý, biely povlak na jazyku a nemám mastné čelo. To, že sa môj organizmus zbavuje jedov, som si všimla aj podľa toho, že sa viackrát musím ponáhľať na potrebu. Nie je to sústavné ale počas 50 dní sa to stalo 6-8x.

Jedna pani má chronickú pleseň v pošve, ale po 3 týždňoch sa aj toho zbavila. Každý pociťuje, že táto voda je oveľa mäkšia a chutnejšia . Uhasí smäd a má jemnú chuť.

Som rada, že som sa mohla s vami podeliť o tieto skúsenosti a zázračné výsledky.

 

O pár týždňov neskoršie ...“redakcia“: Ďalšia osoba bola na laboratórnom vyšetrení. Máme už 3 vynikajúce laboratórne výsledky. Pani, ktorá sa s nami podelila o svoje výsledky, spomínala, že aj jej lekár sa čudoval . Môjmu kamarátovi lekár povedal, že keby nevedel, že je cukrovkár, podľa laboratórnych výsledkov by ani neveril. V každom prípade sa znížila hladina cholesterolu, cukru a kyseliny močovej v krvi. Vo všetkých 3 prípadoch najvýraznejšie klesla hladina kyseliny močovej.

S úctou Anton Papp.

 

Názory Dr. Atkinsa: „Väčšina ľudí má v tele príliš okysličené bunkové tekutiny. To môže vyvolať rôzne problémy. Zabraňuje tomu, aby organizmus neutralizoval jedy, vystavuje bunky voľným radikálom, ktoré ich ničia. Vedie to k rakovine a iným chorobám.“

Dr. Robert Atkins, zakladateľ „Atkinsovej diéty“.

 

Dr. Kelly: „Voda pripravená pomocou ionizátora je najväčším vynálezom v procese liečenia, od tej doby, ako Sir Alexander Fleming objavil penicillín.“

Dr. Wiliam Kelly, College of Metabolic Medicine, autor knihy „Liečenie rakoviny“.

 

Dr. Horowitz: „Medzinárodné porovnávania potvrdzujú, že v populácii kde sa rakovina a iné choroby vyskytujú len v malom percente, alebo vôbec, sa pije zásaditá voda. Preskúmali sme všetky potenciálne faktory rizika, a jednoznačne sme prišli k záveru, že pijú kvalitnú vodu s pH hodnotou 9-10.“

Dr. Leonard Horowitz, autor knihy „Aids a Ebola“.

 

Dr. Mu Shik John: „ Hexagonálna molekula ( zo 6 molekúl pozostávajúca molekula) ionizovanej vody, sa ľahšie dostane do štruktúry buniek a tým podporuje vstrebávanie potravy a vylučovanie jedovatých látok.“

Dr. Mu Shik John, ktorý obšírnejšie skúmal hexagonálnu vodu a jej blahodarný vplyv.

 

Dr. Colbert: vo svojej knihe „Sedem pilierov zdravia“ odporúča odkyseľovanie organizmu. „Nespočetné množstvo mojich pacientov trpelo na rôzne kĺbové zápaly a užívali rôzne lieky. Keď som u nich správnou výživou a zásaditou vodou dosiahol, aby pH v moči sa pohybovala medzi hodnotami 7-7,5, u veľa pacientov behom pár mesiacov ťažkosti zanikli. Nakoniec už prestali užívať aj lieky.“

Dr. Don Colbert je veľmi uznávaným lekárom, má vysoké vzdelanie aj v alternatívnom liečiteľstve. Svoje knihy písal v kresťanskom duchu, z jeho 36 kníh predali 3,5 miliónov exemplárov. Je zástancom optimálnej kombinácie tradičnej a alternatívnej medicíny.

 

 Dr. Theodore Baroody: je autorom knihy „Odkyseľuj alebo zomrieš“. „ Pri rôznych prípadoch som spotreboval až 5000 galónov tejto vody . Verím, že zásaditá voda svojou výhodnou štruktúrou pomôže každému.“

 

Dr. Sherry Rogers: „Zásaditá voda vyplavuje z organizmu kyslé odpadové látky. Mala som stovky prípadov a po vyhodnotení môžem vyhlásiť, že hlavne kyslé jedovaté látky zodpovedajú za degeneratívne zmeny v organizme a z nich vyplývajúce choroby“.

 

Dr. Susan Lark Universitný profesor, autor knihy Chémia úspechu: „Denne vypité 4-6 šálok zásaditej ionizovanej vody pomôže pri neutralizácii a postupne napraví schopnosť uskladnenia výživných látok. V príliš okyslených stavoch, ako je prechladnutie, influenza, bronchítída, sa odporúča konzumácia zásaditej vody. Zásaditá voda funguje ako antioxidant: vitamín C, E a Beta-Karotén. Dodá veľké množstvo voľných elektrónov. Pomôže organizmu prekonať také ochorenia, ako srdcové choroby, mozgové príhody, poruchy imunity, atď.“

 

Dr. Indfreid Hobert MD „ K zdraviu nepotrebujeme drahé lieky a ich nespočetné vedľajšie účinky. Zásaditá voda má dlhodobý a hlboký účinok, lebo okysličuje telo a je efektívnym antioxidantom.“ Dr. Robert O. Young, PhD vo svojej knihe Zázračne PH to vysvetľuje nasledovne: „ Kto chce vidieť zasa s jasnými očami, bude obdarený tajomstvom stáleho zdravia. Keď zmeníme vnútorné prostredie svojho tela, vyliečime sa. Potenciálne škodlivé látky sa s týmto spôsobom zneškodňujú. „

 

Dr. Hidemitsu Hayashi riaditeľ Výskumného ústavu vody, Tokyo

„Podľa jeho zistenia, nesprávna výživa, ako konzumácia veľkého množstva mäsa, zemiakov, pečených jedál, osviežujúcich nápojov a cukru vedú k nazhromaždeniu kyslých solí. Tieto soli, nakoľko ich treba uskladňovať mimo krvný obeh, sú často v tele aj desaťročia. Odporúča sa užívanie ionizovanej zásaditej vody, pomocou ktorej sa tieto soli pomaly a jemne vyplavujú z organizmu.“

Čistota hrubého čreva je dôležitá. Živočíšne bielkoviny, alkohol, priemyselne spracované potraviny a nasýtené tuky majú na svedomí hlienovitý povlak, ktorý priľnie k stenám tráviaceho traktu. Tieto toxické povlaky vytvárajú prekážku v absorpcii živín. V medicíne je dobre známe, že znečistené črevo je príčinou mnohých chorôb, mnohým z nich možno ale predísť jednoduchou alkalizáciou nášho tela a s tým spojeným prečistením hrubého čreva. Zvýšená hydratácia s pomocou zásaditej vody štiepi zhluky vody do menších segmentov, zmenšuje ich obvyklú veľkosť z 11-16 molekúl v bežnej vode na 5-6 molekúl. Menšie zhluky prechádzajú ľahšie skrz bunkovej steny a zaisťujú tak efektívnejšiu hydratáciu a výživu buniek. Navyše je tu jeden príjemný sprievodný efekt - voda po spracovaní na redukovanú zásaditú chutí jemnejšie. Doslova pocítite rozdiel.

Typická dnešná strava je extrémne kyslá a kyslosť v tele je spojená s chorobami. Samotné kyslé prostredie chorobou nie je ale predstavuje ideálne podmienky pre ich rozvoj. S prekyslením organizmu dochádza k poškodeniu bunkových stien, žíl, tepien a nakoniec aj celých orgánov. Zvýšenie telesného pH vďaka konzumácii zásaditej vody posilní imunitný systém a zvýši šancu pri boji s vírusmi a baktériami. Zaručenou metódou k prevencii chorôb je jesť čerstvú zeleninu a ovocie, piť bylinné čaje s citrónom spoločne so šiestimi až ôsmimi pohármi zásaditej ionizovanej vody denne.

Zníženie kyslosti prináša úbytok váhy. K zachyteniu a neutralizácii kyselín vytvára telo tukové bunky. Moderný spôsob stravovania mäsom, obilninami, spracovanými potravinami a nápojmi ako káva, čaj, limonády a alkohol je výrazne kyslý. Niektoré kyseliny sú odvádzané vylučovaním z tela, ale veľa ich v tele zostáva, a sú viazané tukovými bunkami. Niektoré tukové bunky sú z tela odvádzané, ale mnoho sa ich ukladajú, čo spôsobuje nárast hmotnosti. Zníženie kalórií nespôsobí zníženie kyslosti v tele a možno ju dokonca zvýši, ak neprestane konzumácia kyslých nápojov. Ionizovaná zásaditá voda je schopná znížiť kyslosť tela a ukladanie tukov. Mikro zhluky ionizovanej vody napomáhajú odplavenie kyseliny a toxínov z tela. Detoxikované telo bez kyselín má viac energie a vitality.

Prameň mladosti je spomalenie procesov starnutia. Starnutie je výsledkom ničenia telesných tkanív organickými kyselinami a aktívnym kyslíkom (voľnými radikálmi). Ak znížime hromadenie odpadových produktov v tele, budeme vyzerať a cítiť sa mladšie. Vonkajšie znaky starnutia zahŕňajú vrásky, ochabovanie pokožky a šedivenie vlasov. Pitie ionizovanej zásaditej vody napomáha odplaviť z tela všetok kyslý odpad a výrazne tak spomalí proces starnutia.

 Povedzte únave nie! Zvýšená hydratácia organizmu so sebou prináša aj zvýšenú energiu. Všetci vieme, že smäd je signálom, že potrebujeme viac tekutín, a ignorácia tohto signálu môže viesť k strate chuti, zhoršeniu fyzického výkonu, pocitu nevoľnosti a neschopnosti sa sústrediť. Kvalitný pitný režim napomáha zvýšiť mentálny aj fyzický výkon. Pamätajte, voda je základom pre fungovanie vášho tela i mozgu. Všetky funkcie tela vrátane zažívania a metabolizmu pracujú lepšie, keď ste poriadne hydratovaní.

 Znížte aj množstvo obalového odpadu a pomôžte  životnému prostrediu! Podľa správy "Environment Program" vydaným OSN v oceánoch každý rok končí takmer 10 miliónov ton plastu. Nepridávajte ďalšie a namiesto vody balenej v plastovej fľaši siahnime po vlastnej ionizovanej vode. Pomôžeme tak nielen sebe, ale aj životnému prostrediu.